➪   
Bakım Ortamımız
  ➪   
Sosyal Aktiviteler
  ➪   
Fotoğraflar
  ➪   
360 Sanal Tur
  ➪   
Hizmetlerimiz

Hatalı Tanımlama ile Başa çıkma Yöntemleri


• Bu problem kişinin gördüğü veya duyduğu şeyi hatalı değerlendirmesi sonucudur.

• Hastanın gözlüklerinin ve işitme cihazının iyi çalıştığına emin olun.

• Şayet kulakları iyi duymuyorsa onu konuşmanın içine alın ve konuşurken doğrudan ona bakın. (dudak okuyabilir)

• Hastalığın derecesi ne olursa olsun asla üçüncü bir kişinin yanında ‘hasta orada değilmiş gibi’ onun hakkında konuşmayın. Oda loş ise aydınlatın. (özellikle geceleri)

• Yanlış algılamalar için açıklama yapın. ‘Evet gerçekten de orada bir insan varmış gibi görünüyor ama o sadece bir manto gördün mü?’

• Hasta ile zıtlaşmayın. ‘Yatak odasında adam yok. Kimse içeri girmeye çalışmıyor. Hadi artık uyu’ demekten kaçının.

• Gece pencereden birini görüyorsa pencereyi kapatın.

• Aynada kendi görüntüsünü tanıyamadığı için aynalar hastanın kafasını karıştırıcı e odada sanki ikinci bir kişi varmış gibi hatalı algıya sebep olur. Şayet rahatsızlık veriyorsa aynaları kaldırın veya üstünü örtün. Bazı hastalar için ise aynalar rahatlatıcıdır. Hasta kendi görüntüsü ile arkadaş gibi konuşur.

• Çok yakın tanıdıkları hatta aileden birilerini yabancı olarak algılanan hastanın yalnızlık e korku duygusu artar hatta eşyaların ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını bilemez. Bu yüzden bir şeyin ne ya da birinin kim olduğunu ona açıklayın.

• Yanlış eşyayı aldıysa doğrusunu verin.

• Hatalarını sürekli vurgulamayın ve tartışmaya girmeyin. Şayet açıklamanızı kabul etmiyorsa tanıyamadığı aletin ya da kişinin temel özelliklerine (ses s) dikkat çekin.

• Hastanın görünüşüne saygı göstermek bazen hatayı göz ardı etmek e ne demek istediğini anlamaya çalışmak uygun olur.

SALDIRGANLIK (Agresyon-Ajitasyon) : Çeşitli şekilde görülebilir:

1. Bir şeyleri uygun olmayan şekilde kullanma
Eşyaları saklama
Uygunsuz giyinme/soyunma
Tekrarlayıcı cümleler
2. Bunlar fiziksel olarak agresif olmayan davranışlardır. Sözel olarak agresif olmayan davranışlar görülebilir. Örneğin;Negativizm,hiç bir şey beğenmemek, dikkat çekmek için sürekli istekte bulunmak, sözün kesilmesi
3.Fiziksel olarak agresif davranışlar ise;
Vurmak ,itip kakmak, tırmalamak ,bir şeyleri zorla almak Đnsanları zorla yakalamak, Isırmak
4. Sözel olarak agresif davranışlar
Haykırma
Beddua okuma, küfür etme
Öfke patlamaları
Tuhaf sesler çıkartmak
Sözel saldırgan davranışlar daha sıktır
Yanlış algılanmış bir tehlike ya da tehdit sonucunda ortaya çıkan ve aslında doğal bir tepki olan korku yüzünden oluşur.